EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > U bent werknemer >  > Welke vragen stelt u zich? > Wat te doen indien het beheer van uw dossier bemoeilijkt wordt?

Wat te doen indien het beheer van uw dossier bemoeilijkt wordt?

Contassur besteedt bijzondere aandacht aan klantentevredenheid. We verbinden ons ertoe u kwalitatieve diensten te verlenen en de gepaste antwoorden te bieden op uw vragen.

Neem contact op met ons indien u ontevreden bent over een genomen beslissing of de manier waarop uw dossier behandeld wordt.

U vindt hieronder de te volgen procedure om uw klacht in te dienen:

 

EERSTE CONTACT

Richt u in eerste instantie tot uw contactpersoon. U zou de gegevens van deze persoon moeten vinden op de documenten die in uw bezit zijn.

 

DE FORMELE KLACHT

Indien u niet tevreden bent over dit contact, kunt u een klacht neerleggen bij de Compliance officer door middel van dit formulier. De klacht moet uw contactgegevens vermelden en moet voldoende gemotiveerd zijn. Ze moet dus minstens een uitleg van de feiten en de grieven inhouden om het onderwerp van de klacht te kunnen identificeren alsook elk nuttig document als bewijs ervan.

 

Wij vragen u het formulier te sturen naar:

 Compliance officer van Contassur N.V.

KUNSTLAAN 47/1- 1000 Brussel

Mail: arielle.deltombe@contassur.com

 

of naar:

Compliance officer van de OFP's Pensioenkas Tractebel, Powerbel, Pensiobel, Elgabel en Enerbel:

Mevrouw Corinne Merla - YOUNITY bcvba

KUNSTLAAN 47/1 - 1000 Brussel

Mail: corinne.merla@younity.be

 

De Compliance officer zal u binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbewijs sturen.

 

De Compliance officer zal erop toezien dat u zo spoedig mogelijk (afhankelijk van de complexiteit van de vraag) een schriftelijk antwoord krijgt.

 

OVERHANDIGING VAN DE KLACHT

 Indien u ontevreden blijft over het antwoord, kunt u een beroep doen op externe instellingen die de consument verdedigen: