EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers >  > Actualiteit > Afkoop studiejaren

Afkoop studiejaren


Afkoop van studiejaren: dien je aanvraag in vóór 1/12/2020

 

Verhoging van de kost voor afkoop van studiejaren vanaf 01/12/2020

 

Voor aanvragen ingediend na 30/11/2020 wordt het forfaitair bedrag vervangen door een actuarïële berekening voor werknemers die hun diploma meer dan 10 jaar geleden behaalden. Ze kunnen het nog doen aan het forfaitair bedrag (1.560,60 EUR aan de huidige index per periode van 12 maanden) indien ze de aanvraag indienen vóór 01/12/2020. Het is de datum van aanvraag die telt en niet de datum van betaling.

 

Het forfaitair bedrag wordt steeds toegepast voor aanvragen binnen de 10 jaar.

 

 

Meer weten: www.sfpd.fgov.be

 


 

Vanaf 1 december 2017 kan elke werknemer zijn studiejaren afkopen wanneer hij het wenst, ongeacht het pensioenstelsel. Opgelet, de afkoop van studiejaren geeft u niet de mogelijkheid vroeger met pensioen te vertrekken. Het gaat enkel om een verhoging van het pensioenbedrag. In de deze nota vindt u alle praktische inlichtingen over de regularisering van de studiejaren.