EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > U bent werknemer >  > Welke vragen stelt u zich? > Uw pensioendocument

Uw pensioendocument 

Indien u nog steeds een arbeidsovereenkomst hebt met de vennootschap/in

de sector die het door ons beheerde pensioenplan heeft onderschreven

 

U kan uw pensioenfiche raadplegen. Gelieve de hiernavermelde procedure te volgen:

Ga naar de tab « Login  » in de bladzijde "Beveiligde toegang"

Breng uw identiteitskaart in, geef uw PIN-code

Vul uw rijksregisternummer in

 

In geval van problemen, kan u de instructies lezen.

 

 


 

  

Indien u niet meer behoort tot de vennootschap/de sector die

het door ons beheerde pensioenplan heeft onderschreven

 

Neem contact op met ons op via:

 

telefoonnummer: + 32 2 546 10 17 

email : mailbox-contassur@contassur.com