EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > U bent werknemer >  > Welke vragen stelt u zich? > De begunstigingsaanwijzing bij overlijden : een verplichting of een mogelijkheid ?

De begunstigingsaanwijzing bij overlijden : een verplichting of een mogelijkheid ?


 

U hoeft geen begunstigde aan te duiden 


Omdat elk groepsverzekeringsreglement een standaardclausule omvat voor begunstigingsaanwijzing. Zij bepaalt een orde van voorrang onder de opeenvolgende begunstigden bij overlijden. Zo voorzien de reglementen dat de begunstigde bij voorrang de echtgenoot of de wettelijk samenwonende is. Bij gebreke zijn het de kinderen in gelijke delen. Vervolgens bij gebreke zijn het de ouders van de aangeslotene enzovoort.  Meer weten.

 

Maar het is steeds mogelijk een begunstigde aan te duiden 


U kunt steeds de volgorde van de begunstigden wijzigen of een andere begunstigde aanduiden. Daartoe dient u dit formulierbehoorlijk ingevuld en ondertekend, naar Contassur terug te sturen, per mail of per aangetekende brief.
 
We raden u aan de voorrangsorde in uw reglement grondig na te lezen. In veel gevallen zal het niet nodig zijn een persoon aan te duiden als begunstigde van uw overlijdenskapitaal. Indien u zich echter in een procedure van echtscheiding of scheiding bevindt of indien u hertrouwt terwijl u kinderen hebt uit een vorig huwelijk, is het waarschijnlijk wel nuttig een persoon van uw keuze aan te duiden.
Weet dat enkel een overlijdenskapitaal betaald aan uw echtgenoot of aan uw kinderen van minder dan 21 jaar vrijgesteld is van successierechten.