EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Wat doen we? > Onze aanverwante diensten

Onze aanverwante diensten


Advies inzake internationale ‘employee benefits’
Door onze multidisciplinaire expertise zijn wij in staat om te helpen bij de ontwikkeling van individuele of collectieve oplossingen die aangepast zijn aan internationale ‘employee benefit’-programma’s. Dit varieert van het volledige ontwerp van een plan tot het oplossen van een individuele situatie, inclusief coördinatie in de zoektocht naar een gespecialiseerde partner.
In dit kader kunnen we ook een gedetailleerde verplichtingenmapping opstellen die het
mogelijk maakt om de bijbehorende risico’s te identificeren en te beperken, en om synergieën en/of schaalvoordelen op te zetten.


Ondersteuning bij M&A transacties
Bij overnames, fusies of verkopen wordt het onderwerp pensioenen vaak vergeten of onderschat, hoewel de
sociale en financiële belangen aanzienlijk kunnen zijn. Om dit risico tot een minimum te beperken,
kunnen wij werkgevers bijstaan in een deskundige en ondersteunende rol in de volgende gebieden:
- algemene analyse van de verplichtingen op de balans van het doelwit;
- identificatie van verplichtingen die niet op de balans zouden staan; 
- herziening van de waardering van de verplichtingen; 
- mogelijke conversie naar IFRS; 
- toetsing van investeringen aan verplichtingen; 
- eventuele herziening van de kosten en heronderhandeling van het pakket; 
- uitwerking van een harmonisatieoplossing.


Bijstand inzake financiële portefeuilles
Dankzij de expertise die wij hebben ontwikkeld door het beheer van beleggingen van pensioenfondsen, kunnen wij onze partners ook bijstaan in verschillende projecten met betrekking tot 
- portefeuillebeheer, 
- de oprichting van specifieke financiële instrumenten, 
- de uitvoering van beleggingsbeleid (governance /type toegestane instrumenten), 
- de uitvoering van decision governance, 
- de coördinatie van ALM-studies, 
- de simulatie van boekhoudkundige en fiscale gevolgen voor de rekeningen, 
- de onderhandeling over vergoedingen en de selectie van vermogensbeheerders.