EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > U bent werknemer >  > Welke vragen stelt u zich? > Actief blijven tot de pensioenleeftijd : welk voordeel ?

Actief blijven tot de pensioenleeftijd : welk voordeel ?


 
Het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voorziet een verminderde belastingheffing op de pensioenkapitalen indien ze uitgekeerd worden ten vroegste op de pensioenleeftijd en dat de aangeslotene minstens tot die leeftijd werkelijk actief gebleven is. 
 
Voor de aangeslotenen die aan die voorwaarden voldoen, wordt de belasting op de kapitalen die opgebouwd werden met patronale bijdragen teruggebracht van 16,5% naar 10% (+gemeentelijke opcentiemen).
 
Om deze verminderde belasting te kunnen genieten, dient u vooraf het hierbij gevoegde attest in te vullen en naar ons terug te sturen.