EXPERTEN IN PENSIOENEN

 

Wie zijn we?

Wij beheren aanvullende pensioen- en voorzorgplannen en leveren hiervoor alle gerelateerde diensten,
van advies voor het opzetten of wijzigen van de plannen tot het operationele beheer en de financiering ervan.

We hebben meer dan 50 jaar ervaring ten dienste van bedrijven die deel uitmaken van de gas- en
elektriciteitssector in België en van ondernemingen die behoren (of behoorden) tot de ENGIE-groep.

We beschikken over twee soorten instrumenten voor het beheer van pensioenplannen, namelijk
de verzekeringsmaatschappij Contassur NV en vijf pensioenfondsen, waaronder vier multiwerkgeversfondsen
(Pensioenkas Tractebel, Elgabel, Pensiobel en Powerbel) en één sectorfonds (Enerbel).

Het beheer van de vijf pensioenfondsen wordt toevertrouwd aan Contassur Bijstand-Advies NV (CBA),
een dochteronderneming van Contassur NV.

Dankzij onze uitgebreide expertise kunnen we oplossingen aanbieden die aangepast zijn aan grote
en kleine bedrijven, in een multiwerkgever- en/of sectorale context, met als doel alle stakeholders te
laten profiteren van synergieën en schaalvoordelen.


We hanteren een mutualistische aanpak, dus zonder commercieel oogmerk en met als doel onze diensten
tegen een zo optimaal mogelijke kostprijs aan te bieden. Daarnaast worden de pensioenfondsen op paritaire basis beheerd, waarbij alle beslissingen gezamenlijk door de werkgevers en de werknemersvertegenwoordigers worden genomen.

Tot slot hechten we veel belang aan onze maatschappelijke rol in een context waarin het aanvullend pensioen (ook de tweede pijler genoemd) een steeds belangrijker onderdeel wordt in de vorming van een financieel comfortabel pensioen.

 

Top