EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers > Actualiteit

Actualiteit

 

Impact van de oorlog in Oekraïne op onze investeringen (09/03/2022)

  

Klik hier voor meer info.

 


 

Powerbel - Marktanalyse - Beheerscommentaar Powerbel 2021

Meer weten 

 


Geachte werkgevers,

Doet uw vennootschap een beroep op tijdelijke werkloosheid? Indien ja, vragen wij u de volgende nota te lezen:

Tijdelijke werkloosheid Covid-19

 Enerbel- Marktanalyse - Beheerscommentaar Enerbel 2020 

Meer wetenPowerbel - Marktanalyse - Beheerscommentaar Powerbel 2020 

Meer weten

 


 

Studiejaren afkopen? Dan moet je het nu doen

 

Klik hier voor meer info.

 


 

Pensioenfiches 2020 beschikbaar (07/10/2020)

 

Bent u aangesloten bij een van onze pensioenorganismen?

Dan vindt u sinds 7 oktober uw pensioenfiche 2020 in uw persoonlijke ruimte van ons portaal www.mycontassur.com.

Hebt u vragen in verband met uw pensioenfiche?

Aarzel dan niet ons te contacteren op het nummer 02 510 77 43 of via een e-mail aan mailbox-contassur@contassur.com.

 

Wijziging berekeningswijze voor de plannen Enerbel en Powerbel (07/10/2020)

 

Bent u aangesloten bij het pensioenplan Enerbel of Powerbel? Dan vestigen wij uw aandacht op een wijziging in de berekeningswijze van de verwachte en de verworven prestaties vanaf dit jaar. Alle info hierover vindt u in deze nota.

Hebt u vragen? Dan kunt u terecht op het nummer 02 510 77 43 of een e-mail richten aan mailbox-contassur@contassur.com.

 


BENOEMING (06/04/2020)


Wim Verbeeck werd, met ingang van 6 april 2020, benoemd tot Chief Information & Technology Officer en lid van het Directiecomité van Contassur-CBA.


Wim zal het IT-team leiden. Hij zal zich, in lijn met de bedrijfsdoelstellingen, toespitsen op de implementatie van een IT-strategie, die dient als veranderingskatalysator in een complexe omgeving, en de dienstverlening aan de klanten en aangeslotenen opschaalt.


Wim heeft bijna 20 jaar ervaring in ICT, waarvan 11 jaar als ICT-manager bij Generali Employee Benefits.  Daar was hij verantwoordelijk voor de gehele IT-infrastructuur, applicatieontwikkeling, business intelligence en gebruikersondersteuning. Hij leidde en nam deel aan verschillende moderniseringsprojecten, waaronder de digitalisering van het centrale datasysteem en de bouw van een integratieplatform, evenals de introductie van een CRM-platform (Salesforce). 


Vóór hij bij Generali in dienst trad, werkte Wim ook voor Groep T, REN Vlaanderen en Smals. 
Wim heeft een Master in Industrial Engineering Information & Communications Technology (Groep T - Internationale Hogeschool Leuven) en een Master in Industrial Management (KU Leuven).

 


 

COVID-19: Business Continuity Plan

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden delen wij u mee dat wij alle nodige maatregelen hebben getroffen om de voortzetting van onze activiteiten zoveel mogelijk te handhaven.

Bij voorrang blijven we de kapitalen en renten uitbetalen aan de werknemers die met pensioen gaan, alsook de lopende pensioen- en invaliditeitsrenten.

 

Graag ontvangen wij alle documenten in verband met een individueel dossier voortaan via e-mail, hetzij naar uw gebruikelijke contactpersoon, hetzij naar het volgend adres: mailbox-Contassur@contassur.com.

Alle andere documenten stuurt u naar: secretariat@contassur.com. 

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

 

Het directiecomité

Contassur/Contassur Bijstand-Advies

 


  

Enerbel - Marktanalyse - Beheerscommentaar Enerbel 2019

Meer weten 

 

 


Powerbel - Marktanalyse - Beheerscommentaar Powerbel 2019

Meer weten 

 


 

Powerbel - Marktanalyse - Beheerscommentaar Powerbel 2018 

Meer weten 

 


 

Wet op overdraagbaarheid van pensioenrechten

 


 

Enerbel - Marktanalyse - Beheerscommentaar Enerbel 2017 

Meer weten 


 

Powerbel - Marktanalyse - Beheerscommentaar Powerbel 2017 

Meer weten


  

 Enerbel - Marktanalyse - Beheerscommentaar Enerbel 2016 

Meer weten


 

 Powerbel - Marktanalyse - Beheerscommentaar Powerbel 2016 

Meer weten


 

De module "mijn aanvullend pensioen" is beschikbaar op de site www.mypension.be sinds dinsdag 6 december 2016.

 


 

Aanpassing 2016 wet aanvullende pensioenen

 

DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN WORDT AANGEPAST VANAF 1 JANUARI 2016

 

Hierbij brengen wij u op de hoogte van de wet "tot waarborg van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen" die door de Kamer werd goedgekeurd op 18 december en in werking treedt op 1 januari 2016.

Meer weten


 

 Aanpassing van de gewaarborgde rentevoet vanaf 1 oktober 2015

 

Door de aanhoudende lage rentestand ziet Contassur zich verplicht de gewaarborgde rentevoet naar beneden te herzien.

 

Meer weten

 


 Hervorming van het wettelijk pensioen

 

De pensioenhervorming die werd ingezet onder de regering van Elio Di Rupo wordt voortgezet met de publicatie op 21 augustus 2015 van een wet tot optrekking van de wettelijke pensioenleeftijd en wijziging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen. 

Meer weten

 


Powerbel - Life Cycle : nieuwe beleggingstrategie

Meer weten


  

Nieuwe wetten inzake aanvullende pensioenen

 

In de nasleep van de hervormingen van het wettelijk pensioen werden recent twee wetten gepubliceerd in het Staatsblad, die een aantal wijzigingen aanbrengen aan de wetgeving over aanvullende pensioenen.

 

Meer weten   

  


Begunstigingsclausule - « wettige erfgenamen » - Nieuwe wetgeving

 

Het groepsverzekeringsreglement omvat een standaardbegunstigingsclausule. Die clausule bepaalt bij overlijden een aflopende voorrangsorde van de begunstigden.

Meer weten


Update


  

Speciale bijdrage van 1,5%


De programmawet van 22 juni 2012 heeft vanaf 1 januari 2012 een nieuwe bijkomende socialezekerheidsbijdrage van 1,5% ingevoerd op de "hoge" aanvullende pensioenen. De werkgevers zullen deze bijdrage moeten betalen op de bijdragen in het kader van een aanvullende pensioenverbintenis van de tweede pijler zodra het geheel van deze bijdragen per werknemer een jaarlijkse bedrag van 30.000€ (jaarlijks te indexeren) overschrijdt.


Een nieuwe programmawet (Doc 53 2561/001) werd goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze wet heeft dit principe bevestigd en heeft de toepassingsmodaliteiten enigszins gewijzigd.

 

Meer weten

 


 

Verhoging van de taks op de verzekeringsverrichtingen van 1,1% tot 2%


De taks op de premies gestort in de individuele levensverzekeringscontracten, met uitzondering van de contracten voor pensioensparen, die momenteel 1,1% bedraagt, wordt opgetrokken tot 2% vanaf 1 januari 2013.

 

Meer weten